Quảng cáo
 • pic

  Soạn bài Thực hành về hàm ý (tiếp theo) - Ngắn gọn nhất

  Soạn Văn lớp 12 ngắn gọn nhất tập 2 bài Thực hành về hàm ý (tiếp theo). Câu 1: Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi (SGK, tr.99)

 • pic

  Soạn bài Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

  Soạn bài Thực hành về hàm ý (tiếp theo). Câu 3. Đọc bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh và cho biết lớp nghĩa tường minh và hàm ý của bài thơ. Hàm ý được thể hiện qua các phương tiện ngôn ngữ như thế nào cho tác phẩm văn học?

 • Quảng cáo