Quá trình hình thành và thực trạng phát triển

Quá trình hình thành.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

a)Quá trình hình thành

Bảng 43.1. Thời gian hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta.

b)Thực trạng phát triển kinh tế

Bảng 43.2.Một số chỉ tiêu kinh tế của ba vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta, năm 2005

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải