Project trang 47 Unit 10 SGK tiếng Anh 7 mới

Look at the slogans. How are they used? Why are they important?

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

PROJECT

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Look at the slogans. How are they used? Why are they important?

(Nhìn vào những khẩu hiệu. Chúng được sử dụng như thế nào? Tại sao chúng quan trọng?)

Lời giải chi tiết:

- Going out? Turn it off! 

(Đi ra ngoài? Tắt nó!)

- Save energy today for a safer tomorrow!

(Tiết kiệm năng lượng hôm nay cho một ngày mai an toàn hơn!)

It is used to remind people save energy.

(Nó được sử dụng để nhắc nhở mọi người tiết kiệm năng lượng.) 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Write simple slogans in groups about how to save energy. They may be accompanied by pictures.

(Viết những khẩu hiệu đơn giản trong nhóm về cách bảo vệ môi trường. Chúng có thể được kết hợp với tranh) 

Lời giải chi tiết:

Turn off the TV when you're not watching. (Tắt TV khi bạn không xem.)

Take showers instead of baths. (Tắm vòi sen thay vì tắm bồn.)

Don't leave the fridge door open. (Đừng để cửa tủ lạnh mở.)

Turn off the water when you don't use it. (Tắt nước khi không sử dụng.)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close