Project trang 25 Unit 8 SGK Tiếng Anh 7 mới

Look at the film posters below. Think about the following questions.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

PROJECT

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Look at the film posters below. Think about the following questions. 

(Nhìn vào những áp phích bên dưới. Nghĩ về những câu hỏi sau.) 

CRAZY COCONUT

Romantic Comedy: About a female professor who has to live with a selfish and lazy film star on a deserted island, after a shipwreck. It stars Julia Roberts as the professor and Brad Pitt as the film star. Critics say the film is extremely funny and entertaining.

Showtimes: 7:45 p.m. and 9:45 p.m. daily at Dan Chu Cinema.

 

JOB SWAP!

Comedy: About a poor night club dancer who changes places for a day with a rich prince. It stars Chris Rock as the nightclub dancer and Robin Williams as the prince. Critics say the film is hilarious and entertaining.

Showtimes: 4:30 p.m. and 8:30 p.m. daily at Main Street Theatre.

- What is the purpose of a film poster?

- Which do you like? Why?

- What information can you find on the posters?

- What other information could you include?

Lời giải chi tiết:

- It shows the view and characters of the film.

(- Mục đích của áp phích phim là gi? => Nó thể hiện cảnh và nhân vật của phim.)

- I like the poster of “Crazy Coconut”. It’s beautiful and lovely.

(- Bạn thích cái nào? Tại sao? => Tôi thích áp phích của “Crazy Coconut”. Nó đẹp và dễ thương.)

- I can see the name of directors, characters, production company, the show time or sometimes the plot of the film.

(- Bạn có thể tìm được thông tin nào trên áp phích? => Tôi có thể nhìn thấy tên của giám đốc sản xuất, nhân vật, công ty sản xuất, thời gian chiếu hoặc đôi khi là cốt truyện của phim.)

- Type of film, the view, cinema name,...

(-  Những thông tin khác mà bạn có? => Thể loại phim, cảnh, tên rạp phim,...)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Choose one of your favourite films and design a poster for it.

Lời giải chi tiết:

(Chọn một phim yêu thích và thiết kế áp phích cho phim đó.)

 

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Then organise an exhibition of film posters in your class.

(Sau đó, tổ chức triển lãm trong lớp học của bạn)

Loigiaihay.com


Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Unit 8: Films - Phim ảnh
list
close
Gửi bài Gửi bài