Quảng cáo
 • pic

  Soạn bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt Luyện tập (ngắn gọn)

  Soạn Văn lớp 10 ngắn gọn tập 1 bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt Luyện tập. Câu 1. a) “Lời nói chẳng mất tiền mua/Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.”

 • pic

  Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

  Soạn bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt trang 113 SGK Ngữ văn 10. Câu 2. Đọc đoạn trích (SGK, tr. 114 - Bắt sấu rừng u Minh Ha) và xác định ngôn ngữ sinh hoạt được biểu hiện ở dạng nào? Nhận xét về việc dùng từ ở đọan trích.

 • Quảng cáo