Quảng cáo
 • Lý thuyết phép nhân

  Phép nhân các số tự nhiên, phân số, số thập phân đều có các tính chất sau.

  Xem chi tiết
 • Bài 1, 2, 3, 4 trang 162 sách giáo khoa Toán 5

  Tính: Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Ô tô đi từ A với vận tốc 48,5km/giờ, xe máy đi từ B với vận tốc 33,5 km/giờ. Sau 1 giờ 30 phút ô tô và xe máy gặp nhau tại C. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài