Phát triển nền nông nghiệp hiện đại sản xuất hàng hóa góp phần nâng cao hiệu quả của nông nghiệp nhiệt đới

Một đặc điểm khá rõ của nền nông nghiệp nước ta hiện nay.

Quảng cáo

2. Phát triển nền nông nghiệp hiện đại sản xuất hàng hóa góp phần nâng cao hiệu quả của nông nghiệp nhiệt đới

Nền nông nghiệp nước ta hiện nay tồn tại song song nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa.

 

Nền nông nghiệp cổ truyền

Nền nông nghiệp hàng hóa


Mục đích

Tự cấp tự túc. Người sản xuất quan tâm nhiều đến sản lượng.

Người nông dân quan tâm nhiều đến thị trường, năng suất, lao động, lợi nhuận

Quy mô

Nhỏ

Lớn

 

Trang thiết bị

Công cụ thủ công.

Sử dụng nhiều máy móc hiện đại.

 

Hướng chuyên môn hóa

Sản xuất nhỏ, manh mún, đa canh.

Sản xuất hàng hóa, chuyên môn hóa. Liên kết nông- công nghiệp.

Hiệu quả

Năng suất lao động thấp.

Năng suất lao động cao.

 

Phân bố

Những vùng sản xuất nông nghiệp có điều kiện còn khó khăn.

Những vùng có truyền thống sản xuất hàng hóa, thuận lợi về giao thông, gần các thành phố.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài