Quảng cáo
 • pic

  Soạn bài Phát biểu tự do - Ngắn gọn nhất

  Soạn Văn lớp 12 ngắn gọn nhất tập 2 bài Phát biểu tự do. Câu 1. Nêu một số ví dụ về tình huống phát biểu tự do.

 • pic

  Soạn bài Phát biểu tự do

  Soạn bài Phát biểu tự do. Câu 2. Từ những ví dụ về tình huống phát biểu tự do đã tìm được, anh (chị) hãy cho biết, vì sao con người luôn có nhu cầu phát biểu tự do?

 • Quảng cáo