Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 156 sgk toán 5

  Giải bài 1 trang 156 SGK Toán 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

 • pic

  Bài 2 trang 157 sgk toán 5

  Giải Bài 2 trang 156 (Ôn tập về đo thời gian) SGK Toán 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 2 năm 6 tháng = ...tháng

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 157 sgk toán 5

  Giải bài 3 trang 157 SGK Toán 5. Đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút ?

 • pic

  Bài 4 trang 157 sgk toán 5

  Giải bài 4 trang 157 SGK Toán 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Gửi bài Gửi bài