Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 152 sgk toán 5

  Giải bài 1 trang 152 SGK Toán 5. a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau.

 • pic

  Bài 2 trang 152 sgk toán 5

  Giải bài 2 trang 152 SGK Toán 5. Viết (theo mẫu).

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 153 sgk toán 5

  Giải Bài 3 trang 153 (Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng) SGK Toán 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu).

Gửi bài Gửi bài