Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 155 sgk toán 5 ôn tập về đo

  Giải Bài 1 trang 155 (Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích - tiếp theo) SGK Toán 5. So sánh các đơn vị diện tích và thể tích.

 • pic

  Bài 2 trang 156 sgk toán 5

  Giải Bài 2 trang 156 (Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích - tiếp theo) SGK Toán 5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 150m.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 156 sgk toán 5

  Giải bài 3 trang 156 SGK Toán 5. Một bể nước hình hộp chữ nhật có các kích thước đo.

Gửi bài Gửi bài