Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 154 sgk toán 5

  Giải bài 1 trang 154 SGK Toán 5. a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

 • pic

  Bài 2 trang 154 sgk toán 5

  Giải bài 2 trang 154 SGK Toán 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 154 sgk toán 5

  Giải bài 3 trang 154 SGK Toán 5. Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là héc-ta.

Gửi bài Gửi bài