Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

  Ví dụ: Có 100kg gạo được chia đều vào các bao ...

 • pic

  Bài 1 trang 21 sgk toán 5

  Giải Bài 1 trang 21 (Ôn tập và bổ sung về giải toán - tiếp theo) SGK Toán 5. 10 người làm xong một công việc phải hết 7 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức làm của mỗi người như nhau)

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 2 trang 21 sgk toán 5

  Giải Bài 2 trang 21 (Ôn tập và bổ sung về giải toàn - tiếp theo) SGK Toán 5. Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày, thực tế đã có 150 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày?

 • pic

  Bài 3 trang 21 sgk toán 5

  Giải Bài 3 trang 21 (Ôn tập và bổ sung về giải toán - tiếp theo) SGK Toán 5. Để hút nước ở một cái hồ, phải dùng 3 máy bơm làm việc liên tục trong 4 giờ. Vì muốn công việc hoàn thành sớm hơn nên người ta đã dùng 6 máy bơm như thế.

Gửi bài Gửi bài