Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết ôn tập và bổ sung về giải toán

  Ví dụ: Một người đi bô trung bình mỗi giờ đi được 4km ...

 • pic

  Bài 1 trang 19 sgk toán 5

  Giải Bài 1 trang 19 (Ôn tập và bổ sung về giải toán) SGK Toán 5. Mua 5m vải hết 80 000 đồng. Hỏi mua 7m vải loại đó hết bao nhiêu tiền?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 2 trang 19 sgk toán 5

  Giải Bài 2 trang 19 (Ôn tập và bổ sung về giải toán) SGK Toán 5. Một đội trồng rừng trung bình cứ 3 ngày trồng được 1200 cây thông.

 • pic

  Bài 3 trang 19 sgk toán 5

  Giải bài 3 trang 19 SGK Toán 5. Số dân ở một xã hiện nay có 4000 người.

Gửi bài Gửi bài