Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 7 sgk toán lớp 5

  Giải Bài 1 trang 7 (Ôn tập: So sánh hai phân số - tiếp theo) SGK Toán 5. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm.

 • pic

  Bài 2 trang 7 sgk toán lớp 5

  Giải Bài 2 trang 7 (Ôn tập: So sánh hai phân số - tiếp theo) SGK Toán 5. a) So sánh các phân số:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 7 sgk toán 5

  Giải bài 3 trang 7 SGK Toán 5. Phân số nào lớn hơn?

 • pic

  Bài 4 trang 7 sgk toán 5

  Giải bài 4 trang 7 SGK Toán 5. Mẹ có một số quả quýt.Hỏi ai được mẹ cho nhiều quýt hơn?

Gửi bài Gửi bài