Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết ôn tập: So sánh hai phân số.

  Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các tử số của chúng.

 • pic

  Bài 1 trang 7 sgk Toán 5.

  Giải Bài 1 trang 7 (Ôn tập: So sánh hai phân số) SGK Toán 5. Điền dấu thích hợp vào ô trống:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 2 trang 7 sgk Toán 5.

  Giải Bài 2 trang 7 (Ôn tập: So sánh hai phân số) SGK Toán 5. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

Gửi bài Gửi bài