Quảng cáo
 • pic

  Soạn bài Ôn tập phần làm văn 12 - Ngắn gọn nhất

  Soạn bài Ôn tập phần làm văn (ngắn gọn)Câu 1. Thống kê các kiểu loại văn bản đã học trong chương trình Ngữ văn trung học phổ thông và cho biết những yêu cầu cơ bản của các loại kiểu đó.

 • pic

  Soạn bài Ôn tập phần làm văn

  Soạn bài Ôn tập phần làm văn. Câu 2. Để viết được một văn bản cần thực hiện những công việc gì?

 • Quảng cáo