Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 23 sgk toán lớp 5

  Giải Bài 1 trang 22 (Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài) SGK Toán 5. a) Viết cho đầy đủ bằng đơn vị đo độ dài sau:

 • pic

  Bài 2 trang 23 sgk toán 5

  Giải bài 2 trang 23 SGK Toán 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 23 sgk toán 5

  Giải bài 3 trang 23 SGK Toán 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

 • pic

  Bài 4 trang 23 sgk toán 5

  Giải bài 4 trang 23 SGK Toán 5. Trên tuyến đường sắt Thống Nhất, quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài 791 km. Quãng đường từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường đó 144km.

Gửi bài Gửi bài