Ngành thông tin liên lạc

Thông tin liên lạc gồm 2 hoạt động chính là bưu chính và viễn thông.

2. Ngành thông tin liên lạc:

a. Bưu chính:

- Có tính phục vụ cao, mạng lưới rộng khắp.

- Hạn chế:

+ Mạng lưới phân bố chưa hợp lí

+ Công nghệ còn lạc hậu…

- Phương hướng: Phát triển theo hướng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa…

b. Viễn thông:

- Có tốc độ phát triển nhanh, đón đầu được các thành tựu kĩ thuật hiện đại.

- Mạng lưới tăng trưởng nhanh, trung bình 30%/năm.

-  Mạng lưới Viễn thông khá đa dạng và không ngừng phát triển:

+ Mạng điện thoại

+ Mạng phi thoại

+ Mạng truyền dẫn.

- Năm 2005 có > 7,5 triệu người sử dụng Internet.

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Gửi bài