Quảng cáo
 • pic

  Soạn bài Đọc thêm: Mấy ý nghĩa về thơ (trích) - Ngắn gọn nhất

  Soạn Văn lớp 12 ngắn gọn nhất tập 1 bài Đọc thêm: Mấy ý nghĩa về thơ (trích). Câu 1. Nguyễn Đình Thi lí giải đặc trưng cơ bản nhất của thơ là biểu hiện tâm hồn con người.

 • pic

  Soạn bài đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ

  Soạn bài đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ - Nguyễn Đình Thi - Ngữ Văn 12. Câu 2. Những yếu tố đặc trưng khác của thơ (hình ảnh, tư tưởng, cảm xúc, cái thực...) đã được Nguyễn Đình Thi đề cập ra sao?

 • Quảng cáo