Mạng lưới đô thị

Dựa vào các tiêu chí chủ yếu như: số dân, chức năng.

Quảng cáo

2. Mạng lưới đô thị

- Mạng lưới đô thị được phân thành 6 loại dựa vào các tiêu chí cơ bản như số dân, chức năng, mật độ dân số, tỉ lệ dân tham gia vào hoạt động sản xuất phi nông nghiệp.

- Đến năm 2004, nước ta có: 5 thành phố trực thuộc Trung ương, 2 đô thị đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 18. Đô thị hóa
Quảng cáo
list
close
Gửi bài