Lý thuyết về vị trí tương đối của hai đường tròn.

Ba vị trí tương đối của hai đường tròn và tính chất của đường nối tâm.

Quảng cáo

Lý thuyết về vị trí tương đối của hai đường tròn.

1. Bảng vị trí tương đối của hai đường tròn

2. Tính chất của đường nối tâm.

Đường nối tâm là trục đối xứng của hình tạo bởi hai đường tròn.

Từ đó suy ra:

- Nếu hai đường tròn tiếp xúc nhau thì tiếp điểm nằm trên đường nối tâm (h.a).

- Nếu hai đường tròn cắt nhau thì đường nối tâm là đường trung thực của dây cung (h.b).

.

c. Tiếp tuyến chung của hai đường tròn

Tiếp tuyến chung của hai đường tròn là đường thẳng tiếp xúc với cả hai đường tròn đó.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài