Lý thuyết ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

Hình hộp chữ nhật.

Quảng cáo

1. Hình hộp chữ nhật

\(S\) xung quanh \(= (a + b) \times 2 \times c\)             

\(S\) toàn phần  \(= S\) xung quanh  \(+\; S\) đáy \(\times \;2\)

\(V = a \times b \times c \)                                         

2. Hình lập phương

\(S\) xung quanh \(= a \times a \times 4\)

\(S\) toàn phần \(= a \times a \times 6\)   

\(V = a \times a \times a \)                

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài