Lý thuyết ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số

a) Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

Quảng cáo

a) Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

Ví dụ:       \( \dfrac{2}{7} \times \dfrac{5}{9}=\dfrac{2\times 5}{7\times 9}=\dfrac{10}{63}\).

b) Muốn chia hai phân số cho một phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược:

Ví dụ:      \( \dfrac{4}{5}:\dfrac{3}{8}=\dfrac{4}{5} \times \dfrac{8}{3}=\dfrac{32}{15}\).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài