Lý thuyết nhân một số với một tổng

Tìm và tính giá trị của hai biểu thức:

Quảng cáo

Tìm và tính giá trị của hai biểu thức: 

             \(4 × (3 + 5)\) và \(4 × 3 + 4 × 5\)

Ta có :

             \(4 × (3 + 5)  = 4 × 8 = 32\)

             \(4 × 3 + 4 × 5 = 12 + 20 = 32\)

Vậy:      \(4 × (3 + 5)  =4 × 3 + 4 × 5\)

Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.

\(a \times  (b +c) = a \times b + a \times c\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài