Lý thuyết hình tam giác - Toán 5

Hình tam giác ABC có.

Quảng cáo

a) Hình tam giác

Hình tam giác ABC có:

- Ba cạnh là: cạnh AB, cạnh AC, cạnh BC.

- Ba đỉnh là: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C.

- Ba góc là: 

Góc đỉnh A, cạnh AB và AC (gọi tắt là góc A);

Góc đỉnh B, cạnh BA và BC (gọi tắt là góc B);

Góc đỉnh C, cạnh AC và CB (gọi tắt là góc C).

b) Đáy và đường cao

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Hình tam giác
Quảng cáo
list
close
Gửi bài