Lý thuyết giải toán về tỉ số phần trăm

a) Ví dụ : Trường tiểu học Vạn Thọ có 600 học sinh

Quảng cáo

a) Ví dụ : Trường Tiểu học Vạn Thọ có 600 học sinh, trong đó có 315 học sinh nữ. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữa và số học sinh toàn trường.

Tỉ số của học sinh nữ và số học sinh toàn trường là 315 : 600.

Ta có:       315 : 600 = 0,525

                0,525 × 100 : 100 = 52,5 : 100 = 52,5%

Vậy tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh toàn trường là 52,5%.

Thông thường ta viết gọn cách tính như sau:

               315 : 600 = 0,525 = 52,5%

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số 315 và 600 ta làm như sau:

-  Tìm thương của 315 và 600.

-  Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

b) Bài toán: Trong 80kg nước biển có 2,8kg muối. Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển.

Bài giải:

Tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển là:

         2,8 : 80 = 0,035

        0,035 = 3,5%

                                        Đáp số: 3,5 %.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài