Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 9 sgk toán 5

  Giải bài 1 trang 9 SGK Toán 5. Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:

 • pic

  Bài 2 trang 9 sgk toán 5

  Giải bài 2 trang 9 SGK Toán 5. Viết các phân số sau thành phân số thập phân

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 9 sgk toán 5

  Giải bài 3 trang 9 SGK Toán 5. Viết các phân số sau thành phân số thập phân có mẫu là 100:

 • pic

  Bài 4 trang 9 sgk toán 5

  Giải bài 4 trang 9 SGK Toán 5. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm.

 • pic

  Bài 5 trang 9 sgk toán 5

  Giải bài 5 trang 9 SGK Toán 5. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh giỏi Toán, bao nhiêu học sinh giỏi tiếng việt?

Gửi bài Gửi bài