Quảng cáo
  • Bài 1, 2, 3 trang 76 sách giáo khoa Toán lớp 5

    Tính (theo mẫu): a) 27,5% + 38%; b) 30% – 16%; Một người bỏ ra 42 000 đồng tiền vốn mua rau. Sau khi bán hết số rau, người đó thu được 52 500 đồng. Hỏi: a) Tiền bán rau bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn? b) Người đó đã lãi bao nhiêu phần trăm?

    Xem lời giải
  • Quảng cáo

Gửi bài