Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 61 sgk Toán 5

  Giải Bài 1 trang 61 (Luyện tập) SGK Toán 5. a) Tính rồi so sánh giá trị của (a x b ) x c và a x (b x c)

 • pic

  Bài 2 trang 61 sgk Toán 5

  Giải Bài 2 trang 61 (Luyện tập) SGK Toán 5. Tính:a) (28,7 + 34,5 ) x 2,4;b) 28,7 + 34,5 x 2,4.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 61 sgk Toán 5

  Giải bài 3 trang 61 SGK Toán 5. Một người xe đạp mỗi giờ đi được 12,5km

Gửi bài Gửi bài