Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 58 sgk Toán 5

  Giải bài 1 trang 58 SGK Toán 5. a) Tính nhẩm, b) Số 8,05 phải nhân với số nào để được tích là...

 • pic

  Bài 2 trang 58 sgk Toán 5

  Giải bài 2 trang 58 SGK Toán 5. Đặt tính rồi tính:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 58 sgk Toán 5

  Giải bài 3 trang 58 SGK Toán 5. Một người đi xe đạp, trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 10,8 km,

 • pic

  Bài 4 trang 58 sgk Toán 5

  Giải bài 4 trang 58 SGK Toán 5. Tìm số tự nhiên x, biết: 2,5 x x < 7 ?

Gửi bài Gửi bài