Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 45 sgk Toán 5

  Giải Bài 1 trang 45 (Luyện tập) SGK Toán 5. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

 • pic

  Bài 2 trang 45 sgk Toán 5

  Giải bài 2 trang 45 SGK Toán 5. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 45 sgk Toán 5

  Giải bài 3 trang 45 SGK Toán 5. Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là ki- lô-mét:

 • pic

  Bài 4 trang 45 sgk Toán 5

  Giải bài 4 trang 45 SGK Toán 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Gửi bài Gửi bài