Quảng cáo
 • pic

  Bài 1, 2 trang 28 sgk toán 5

  Giải bài 1, 2 trang 28 SGK Toán 5. Bài 1. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông.

 • pic

  Bài 3, 4 trang 29 sgk toán 5

  Giải bài 3, 4 trang 29 SGK Toán 5. Bài 3: Điền dấu > , < hoặc = vào chỗ trống.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài