Quảng cáo
 • Bài 1 trang 24 sgk toán 5

  Giải bài 1 trang 24 SGK Toán 5. Liên đội trường Hòa Bình thu gom được 1 tấn 300kg giấy vụn. Liên đội trường Hoàng Diệu thu gom được 2 tấn 700kg giấy vụn.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 24 sgk toán lớp 5

  Giải Bài 2 trang 24 (Luyện tập) SGK Toán 5. Một con chim sâu cân nặng 60g. Một con đà điểu cân nặng 120kg. Hỏi con đà điểu nặng gấp bao nhiêu lần con chim sâu ?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 24 sgk toán lớp 5

  Giải Bài 3 trang 24 (Luyện tập) SGK Toán 5. Hình bên tạo bởi hình chữ nhật ABCD và hình vuông CEMN. Tính diện tích hình đó.

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 25 sgk toán lớp 5

  Giải Bài 4 trang 25 (Luyện tập) SGK Toán 5. Hãy vẽ một hình chữ nhật có cùng diện tích với hình chữ nhật ABCD nhưng có các kích thước khác với kích thước của hình chữ nhật ABCD.

  Xem lời giải

Gửi bài Hỏi bài