Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 21 sgk toán lớp 5

  Giải Bài 1 trang 21 (Luyện tập) SGK Toán 5. Một người mua 25 quyển vở, giá 3000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang có.

 • pic

  Bài 2 trang 21 sgk toán lớp 5

  Giải Bài 2 trang 21 (Luyện tập) SGK Toán 5. Một gia đình gồm 3 người (bố, mẹ và một con). Bình quân thu nhập hàng tháng 800 000 đồng mỗi người.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 21 sgk toán lớp 5

  Giải Bài 3 trang 21 (Luyện tập) SGK Toán 5. Một đội 10 người trong một ngày đào được 35 m mương.

 • pic

  Bài 4 trang 21 sgk toán lớp 5

  Giải bài 4 trang 21 SGK Toán 5. Một xe tải chỉ có thể chở được 300 bao gạo, mỗi bao 50 kg. Nếu chất lên xe đó loại bao gạo 75 kg thì xe chở được bao nhiêu bao?

Gửi bài Gửi bài