Quảng cáo
 • Bài 1 trang 19 sgk toán lớp 5

  Giải Bài 1 trang 19 (Luyện tập) SGK Toán 5. Mua 12 quyển vở hết 24 000 đồng. Hỏi mua 30 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền?

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 19 sgk toán lớp 5

  Giải Bài 2 trang 19 (Luyện tập) SGK Toán 5. Bạn Hà mua hai tá bút chì hết 30 000 đồng. Hỏi bạn Mai muốn mua 8 cái bút chì như thế thì phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 20 sgk toán 5

  Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan di tích lịch sử. Đợt thứ nhất cần có 3 xe ô tô để chở 120 học sinh.

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 20 sgk toán 5

  Giải bài 4 trang 20 SGK Toán 5. Một người làm công trong hai ngày được trả 72 000 đồng. Hỏi với mức trả lương như thế, nếu làm trong 5 ngày thì người đó được trả bao nhiêu tiền?

  Xem lời giải

Gửi bài Hỏi bài