Quảng cáo
  • Bài 1, 2, 3, 4 trang 19, 20 sách giáo khoa Toán lớp 5

    Mua 12 quyển vở hết 24 000 đồng. Hỏi mua 30 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền? Bạn Hà mua hai tá bút chì hết 30 000 đồng. Hỏi bạn Mai muốn mua 8 cái bút chì như thế thì phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

    Xem chi tiết
  • Quảng cáo

Gửi bài