Quảng cáo
  • Bài 1, 2, 3 trang 172 sách giáo khoa Toán lớp 5

    Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Người ta dùng các viên gạch hình vuông cạnh 4dm để lát nền nhà đó, giá tiền mỗi viên gạch là 20 000 đồng. Hỏi lát cả nền nhà thì hết bao nhiêu tiền mua gạch ? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kế).

    Xem lời giải
  • Quảng cáo

Gửi bài