Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 169 sgk toán 5

  Giải Bài 1 trang 169 (Luyện tập) SGK Toán 5. Viết số đo thích hợp vào ô trống.

 • pic

  Bài 2 trang 169 sgk toán 5

  Giải Bài 2 trang 169 (Luyện tập) SGK Toán 5. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 1,8m3.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 169 sgk toán 5

  Giải bài 3 trang 169 SGK Toán 5. Một khối nhựa dạng hình lập phương có cạnh dài 10cm.

Gửi bài Gửi bài