Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 48 sgk Toán 5

  Giải Bài 1 trang 48 (Luyện tập chung) SGK Toán 5. Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là mét:

 • pic

  Bài 2 trang 48 sgk Toán 5

  Giải bài 2 trang 48 SGK Toán 5. Viết số đo thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 48 sgk Toán 5

  Giải bài 3 trang 48 SGK Toán 5. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

 • pic

  Bài 4 trang 48 sgk Toán 5

  Giải bài 4 trang 48 SGK Toán 5. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

 • pic

  Bài 5 trang 48 sgk Toán 5

  Giải bài 5 trang 48 SGK Toán 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Gửi bài Gửi bài