Quảng cáo
 • pic

  Bài 1, 2 trang 31 (luyện tập chung) sgk Toán 5

  Giải Bài 1, 2 trang 31 (Luyện tập chung trang 31, 32) SGK Toán 5. Bài 1: Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn.

 • pic

  Bài 3, 4 trang 32 sgk toán 5

  Giải Bài 3, 4 trang 32 (Luyện tập chung trang 31, 32) SGK Toán 5. Bài 3: Diện tích một khu nghỉ mát là 5 ha.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài