Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 15 sgk toán 5

  Giải bài 1 trang 15 SGK Toán 5. Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:

 • pic

  Bài 2 trang 15 sgk toán 5

  Giải bài 2 trang 15 SGK Toán 5. Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 15 sgk toán 5

  Giải bài 3 trang 15 SGK Toán 5. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

 • pic

  Bài 4 trang 15 sgk toán 5

  Giải bài 4 trang 15 SGK Toán 5. Viết các số đo độ dài (theo mẫu)

 • pic

  Bài 5 trang 15 sgk toán 5

  Giải bài 5 trang 15 SGK Toán 5. Đo chiều dài của một sợi dây được 3m và 27 cm. Hãy viết số đo độ dài của sợi dây dưới dạng số đo có đơn vị là: xăng-ti-mét; đề-xi-mét; mét.

Gửi bài Gửi bài