Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 128 sgk toán 5

  Giải bài 1 trang 128 SGK Toán 5. Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật.

 • pic

  Bài 2 trang 128 sgk toán 5

  Giải bài 2 trang 128 SGK Toán 5. Một hình lập phương có cạnh 1,5m.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 128 sgk toán 5

  Giải bài 3 trang 128 SGK Toán 5. Có hai hình lập phương. Hình M có cạnh dài gấp 3 lần cạnh hình N.

Gửi bài Gửi bài