Quảng cáo
  • Bài 1, 2, 3 trang 128 sách giáo khoa Toán lớp 5

    Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm. a) Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp). b) Tính thể tích bể cá đó.

    Xem lời giải
  • Quảng cáo

Gửi bài