Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 127 sgk toán 5

  Giải bài 1 trang 127 SGK Toán 5. Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ).

 • pic

  Bài 2 trang 127 sgk toán 5

  Giải bài 2 trang 127 SGK Toán 5. Cho hình bình hành MNPQ (xem hình vẽ).

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 127 sgk toán 5

  Giải bài 3 trang 127 SGK Toán 5. Trên hình bên, hãy tính diện tích phần đã tô màu của hình tròn.

Gửi bài Gửi bài