Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 124 sgk toán 5

  Giải bài 1 trang 124 SGK Toán 5. Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau.

 • pic

  Bài 2 trang 124 SGK toán 5

  Giải bài 2 trang 124 SGK Toán 5. Biết tỉ số thể tích của hai hình lập phương là 2 : 3 (xem hình vẽ).

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 125 sgk toán 5

  Giải bài 3 trang 125 SGK Toán 5. Bạn Hạnh xếp các hình lập phương nhỏ có cạnh 1cm thành hình bên.

Gửi bài Gửi bài