Bài 1 trang 88 (Luyện tập) SGK Toán 5

Giải Bài 1 trang 88 (Luyện tập) SGK Toán 5. Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là a và chiều cao là h.

Quảng cáo

Đề bài

Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là \(a\) và chiều cao là \(h\):

a) \(a = 30,5dm\) và \(h = 12dm\).

b) \(a = 16dm\) và \(h = 5,3m\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức tính diện tích: \(S = \dfrac {a \times h}{2} \) hoặc \(S = a \times h : 2\), trong đó \(S\) là diện tích, \(a\) là độ dài đáy, \(h\) là chiều cao.

Lưu ý: \(a\) và \(h\) cùng đơn vị đo.

Lời giải chi tiết

a) Diện tích tam giác đó là:

          \(\dfrac{{30,5 \times 12}}{2} = 183\; (d{m^2})\)

b) Đổi \(5,3m = 53 dm\)

 Diện tích tam giác đó là:

          \(\dfrac{{16 \times 53}}{2} = 424 \; (d{m^2})\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài