Khái quát về biển Đông

Biển Đông là một biển rộng.

Quảng cáo

1. Khái quát về biển Đông

- Biển Đông là vùng biển rộng có diện tích: 3,447 triệu km2.

- Là biển tương đối kín.

- Nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa và tính khép kín được thể hiện qua các yếu tố hải văn và sinh vật biển.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài