Khái quát chung về Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên bao gồm các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông và Lâm Đồng.

Quảng cáo

1. Khái quát chung:

a. Vị trí địa lí

- Tây Nguyên gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng.

- Diện tích: 54.700 nghìn km2

- Dân số: 4,9 triệu người (2006)

- Tiếp giáp:

+ Là vùng kinh tế duy nhất của nước ta không giáp biển.

+ Giáp Lào và Campuchia.

+ Giáp Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ.

-> Đánh giá:

+ Thuận lợi để phát triển kinh tế, giao lưu, trao đổi hàng hóa với các vùng trong cả nước và nước ngoài.

+ Vùng có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh, quốc phòng và xây dựng kinh tế.

b. Điều kiện tự nhiên.

- Đất đai màu mỡ, tài nguyên khí hậu và rừng đa dạng, tạo nhiều tiềm năng to lớn về nông, lâm nghiệp.

- Khoáng sản: Bôxit ( trữ lượng hàng tỉ tấn).

- Trữ năng thuỷ điện khá, trên các sông Xê Xan, Xrê Pôk và thượng nguồn sông Đồng Nai.

c. Điều kiện kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn

- Là vùng thưa dân nhất nước ta, là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc ít người với truyền thống văn hóa độc đáo.

- Thiếu lao động lành nghề, cán bộ khoa học kĩ thuật.

- Mức sống của nhân dân còn thấp, tỉ lệ chưa biết đọc biết viết còn cao.

- Cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn nhiều, trước hết là mạng lưới đường giao thông, các cơ sở dịch vụ y tế, giáo dục, dịch vụ kĩ thuật.

- Công nghiệp trong vùng mới trong giai đoạn hình thành, với các trung tâm công nghiệp nhỏ và điểm công nghiệp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài