Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết hỗn số

  Phần phân số của hỗn số bao giờ cũng bé hơn đơn vị.

 • pic

  Bài 1 trang 12 sgk toán 5

  Giải bài 1 trang 12 SGK Toán 5. Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp (theo mẫu):

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 2 trang 13 sgk toán 5

  Giải bài 2 trang 13 SGK Toán 5. Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:

Gửi bài Gửi bài