Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết về Héc-ta

  Thông thường khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn vị héc-ta. Héc-ta viết tắt là ha.

 • pic

  Bài 1, 2 trang 29, 30 sgk toán 5

  Giải bài 1, 2 trang 29, 30 SGK Toán 5. Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3, 4 trang 30 sgk toán 5

  Giải Bài 3, 4 trang 30 (Héc-ta) SGK Toán 5. Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Gửi bài Gửi bài