Giai đoạn thứ nhất : giai đoạn tiền cambri

Đây là giai đoạn đầu tiên hình thành lãnh thổ nước ta ...

Quảng cáo

Giai đoạn tiền cambri

Đây là giai đoạn đầu tiên hình thành lãnh thổ nước ta và kết thúc cách đây khoảng 542 triệu năm. Khi đó trên lãnh thổ Việt Nam đại bộ phận còn là biển. Phần đất liền ban đầu là những mảng nền cổ nằm rải rác trên mặt biển nguyên thủy.
Vào giai đoạn Tiền Cambri các loài sinh vật còn rất ít và đơn giản. Bầu khí quyển có rất ít ôxi.

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải